کد مطلب : 1321
«حدیدنیوز» منتشر می کند:
58 ناگفته مهم از گروهک تروریستی منافقین
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۴
آيا مي دانيد كه مسعود رجوي همسر شرعي و قانوني مريم رجوي نيست؟
58 ناگفته مهم از گروهک تروریستی منافقین
۱.آيا ميدانيد گروهك منافقين در سال ۱۳۵۴ ماركسيسم را ايدئولوژي خود قرار داده اند؟
۲. آيا مي دانيد كه محمد سعادتي از رهبران منافقين اعتراف كرده كه جاسوس شوروي بوده است؟
۳. آيا ميدانيد كه در ۳۰ خرداد ۶۰ منافقين صدها تن از مردم را با تفنگ و پيچ گوشتي و تيغ موكت بري در خيابان ها سلاخي كردند؟
۴. آيا مي دانيد دولت فرانسه به مسعود رجوي و ابولحسن بني صدر پس از جنايات فراوان اجازه اقامت و ادامه فعاليت عليه نظام جمهوري اسلامي ايران است داده است؟
۵. آيا مي دانيد كشورهاي غربي به ويژه امريكا از اين گروهك جنايتكار حمايت مي كند؟
۶. آيا مي دانيد شهيد مصطفي احمدي روشن توسط منافقين ترور شده است؟
۷. آيا ميدانيد كه منافقين رئيس جمهور رجايي نخست وزير باهنر و شهيد بهشتي را ترور كرده اند؟
۸. آيا ميدانيد كه پنج شهيد محراب همگي به دست گروهك منافقين به شهادت رسيده اند؟
۹. آيا ميدانيد كه منافقين مسئوليت تمام ترورهاي را در نشريه رسمي خود- مجاهد- پذيرفته اند؟
۱۰. آيا ميدانيد از جمله خيانت هاي منافقين در جنگ تحميلي، تخليه تلفني هموطنان براي حزب بعث بوده است؟
۱۱. آيا ميدانيد كه منافقان سرنشينان يك اتوبوس را در شيراز ترور كردند؟
۱۲. آيا ميدانيد كه ميانگين عمليات تخريب و بمب گذاري منافقين ۲۰ عمليات در هفته بود؟
۱۳. آيا ميدانيد منافقين در يك عمليات در غرب ايران ۱۵۰۰ شهروند را شهيد كردند؟
۱۴. آيا ميدانيد منافقين در جنگ تحميلي با حمايت حزب بعث عمليات¬هاي مرصاد، چلچراغ و آفتاب را عليه ايران انجام دادند؟
۱۵. آيا ميدانيد كه منافقين تا كنون سرنشينان دو هواپيماي مسافربري ايران را به گروگان گرفته¬اند؟
۱۶. آيا ميدانيد كه رجوي بعد از اخراج از فرانسه در سال ۶۵ رسمأ به دامان صدام پناهنده شد؟
۱۷. آيا ميدانيد منافقين در كشتار مظلومانه حجاج بيت¬الله الحرام در مكه در سال ۱۳۶۶ با حكام آل سعود همكاري كرده اند؟
۱۸. آيا ميدانيد كه منافقين در عمليات انفال در عراق در كشتن اكراد با صدام همكاري داشتند؟
۱۹. آيا ميدانيد كه صدام بعد از عمليات كرد كشي هرماه ۳۰ ميليون دلار در اختيار منافقين قرار داد؟
۲۰. آيا ميدانيد كه منافقين در سركوب انتفاضه شيعيان جنوب عراق در سال ۱۳۷۰ مشاركت داشتند؟
۲۱. آيا ميدانيد كه گروهك منافقين تاكنون ۲۵۰۰۰ تن از مردم عراق را به شهادت رسانده است؟
۲۲. آيا مي دانيد كه ۱۸ ميليون تن از مردم عراق خواستار اخراج منافقين از كشورشان شده اند؟
۲۳. آيا مي دانيد كه گروهك منافقين بيش از ۱۲۰۰۰ تن از مردم ايران را به شهادت رسانده است؟
۲۴. آيا مي دانيد كه در سال ۱۳۸۲ منافقين اعضاي خود را در پاريس مجبور به خودسوزي كرده اند؟
۲۵. آيا مي دانيد كه مسعود رجوي همسر شرعي و قانوني مريم رجوي نيست؟
۲۶. آيا مي دانيد كه انقلاب ايدئولوژيك منافقين همان ازدواج غير شرعي مسعود با مريم بوده است؟
۲۷. آيا مي دانيد كه فساد جنسي در اردوگاه اشرف به امري شايع تبديل شده است؟
۲۸. آيا مي دانيد مسعود رجوي سركرده منافقين همه زنان باندش را به عقد خود در آورده است؟
۲۹. آيا مي دانيد كه منافقين براي كنترل عناصر زن خود از وسايل باز دارنده بارداري استفاده مي كنند؟
۳۰. آيا مي دانيد كه سازمان براي لودادن اعضاي مذهبي خود به آنها اعلاميه با مدارك جعلي مي داد و سپس محل حضور آنها را به ساواك گزارش مي داد؟
۳۱. آيا مي دانيد كه رهبران منافقين همه اعضاي خود را مجبور به طلاق همسران خود كرده اند؟
۳۲. آيا مي دانيد كه مسعود رجوي سركرده منافقين دختران سازمان را به بعثي ها هديه مي داد؟
۳۳. آيا مي دانيد كه منافقين تا كنون ۱۵۰ تن از زنان عضو را با عمل جراحي عقيم كرده اند؟
۳۴. آيا مي دانيد كه منافقين اعضاي معترض خود را در اردوگاه اشرف شكنجه مي كنند؟
۳۵. آيا مي دانيد كه منافقين اعضاي خود را مجبور به نوشتن اعترافات روزانه مي كنند؟
۳۶. آيا ميدانيد كه "اشرف" اردوگاه منافقين يك زمين غصبي متعلق به يك عشيره عراقي بوده است؟
۳۷. آيا مي دانيد كه گروهك منافقين ۳۷ ميليون بشكه نفت از صدام رشوه گرفته است؟
۳۸. آيا مي دانيد كه منافقين با ورود به حرم حسيني زائران عراقي را مضروب ساخته اند؟
۳۹. آيا مي دانيد كه گروهك منافقين بين جوانان عراقي مواد مخدر رايگان توزيع مي كند؟
۴۰. آيا مي دانيد بنا بر اعترافات اعضاي سازمان القاعده آنها را در اردوگاه منافقين آموزش مي ديدند؟
۴۱. آيا مي دانيد منافقين با سركرده گروهك تروريستي جندالله و ريگي رهبر آن مرتبط بودند؟
۴۲. آيا مي دانيد كه يك شركت اسرائيلي در تل اويو حامي مالي پخش تلوزيون منافقين است؟
۴۳. آيا مي دانيد منافقين يكي از عوامل افشاي برنامه مسالمت آميز هسته اي ايران بوده اند؟
۴۴. آيا مي دانيد كه نام گروهك منافقين در صدر ليست بين المللي گروه هاي تروريستي است؟
۴۵. آيا مي دانيد در جريان كودتاي نوژه در سال ۵۹ كودتاچيان قول واگذاري پست به رجوي داده بودند؟
۴۶. آيا مي دانيد تنها ۲۵ درصد ترورهاي سازمان متوجه مسئولين و نظاميان بوده و بقيه را مردم عادي تشكيل مي دادند؟
۴۷. آيا مي دانيد منافقين از سال ۵۷ تا ۷۵، ۴۱۸ عمليات ترور را در تهران انجام داده اند؟
۴۸. آيا مي دانيد طبق اسناد رژيم پهلوي، كاظم برادر سركرده منافقين با نام استعار "ميرزا" منبع ساواك بوده است؟
۴۹. آيا مي دانيد "حسين ربوبي" مسئول پايگاه هاي سابق منافقين در پاكستان حكم ابطال نمازي كه بدون عكس مسعود خوانده شود را داده بود؟
۵۰. آيا مي دانيد منافقين در سال ۶۹، ۹۰۰ كودك را به زور از والدينشان جدا و آنها را به خارج تبعيد كردند؟
۵۱. آيا مي دانيد طبق گزارش اكتبر ۱۹۹۴ وزارت خارجه امريكا، منافقين ۱۳۶۶ مسعود رجوي را امام عصر مي ناميدند؟
۵۲. آيا مي دانيد در بهمن ۵۷ منافقين ساختمان ديوار به ديوار سفارت حزب بعث عراق را به عنوان دفتر مركزي خود انتخاب كردند؟
۵۳. آيا مي دانيد پخش فارسي راديو عراق در سالهاي ۵۸ و ۵۹ برنامه هايي را در تمجيد از منافقين و رهبران آنها پخش كرد؟
۵۴. آيا مي دانيد كه تا قبل از سال ۱۳۵۰ ازدواج در سازمان بنا به دستور حنيف نژاد رهبر گروه ممنوع بوده است؟
۵۵. آيا مي دانيد اولين هواپيما ربايي منافقين در سال ۱۳۴۹ به مقصد عراق بوده است؟
۵۶. آيا مي دانيد اولين تصفيه فيزيكي در سازمان در سال ۵۲ و عليه جواد سعيدي به علت انتقاد به سازمان بوده است؟
۵۷. آيا مي دانيد از سال ۵۲ گرفتن روزه به دستور رهبران سازمان به بهانه تحليل قواي جسمي مبارزين ممنوع شد؟
۵۸. آيا مي دانيد مجيد شريف واقفي به علت مخالفت با الحاد و ماركسيست شدن سازمان توسط آنها به قتل رسيد؟

Share/Save/Bookmark

ساری
۱۳۹۱-۰۵-۳۱ ۱۶:۰۶:۵۳
شاید می دانم!

جهت دريافت روزانه اخبار حديدنيوز، لطفا آدرس ايميل خود را وارد کنيد: