ارسال اين مطلب به دوستان

(( جنایت جنگی | ریخته شدن ۱۳هزار بمب بر سر مردم غزه ))