پايگاه خبری تحليلی حديد نيوز 23 شهريور 1392 ساعت 8:58 http://www.hadidnews.com/news/25389/وقت-جلوي-توليد-لوازم-التحرير-خارجي-گرفته-شود -------------------------------------------------- رضايت دانش آموزان از لوازم التحرير ايراني؛ عنوان : وقت آن است جلوي توليد لوازم التحرير خارجي گرفته شود -------------------------------------------------- با نزديك شدن به آغاز بازگشايي مدارس شاهد عرضه لوازم التحرير ايراني اسلامي و بومي هستيم... متن : به گزارشحدیدنیوز، با نزديك شدن به آغاز فصل تحصيل و مدرسه بازار فروش لوازم التحرير دانش آموزان گرم تر شده و در هر گوشه كه قدم گذاريم دانش آموزاني را شاهديم كه مشغول خريد براي سال تحصيلي جديد هستند. دانش آموزاني كه به حسب سن و سال اندكشان بيشتر شيفته ظاهر وسايل مورد نياز مي شوند و به كيفيت و مسائل ديگر كمتر مي انديشند. از آن جايي كه بازار لوازم التحرير و محصولات خارجي چند سالي است كه كم تر از گذشته شده امسال و در آستانه بازگشايي مدارس در نقاط مختلف شهر شاهد برگزاري نمايشگاه هايي هستيم كه در آن لوازم التحرير ايران و اسلامي عرضه مي شود. لوازم التحريري كه به جاي به نمايش گذاشتن شخصيت هاي كارتوني غرب كه چندان با فرهنگ و دين ايرانيان سازگاري ندارند عرضه مي شوند تا شايد از همان جا كه بايد فرهنگ دانش آموزان را تقويت كنيم تا در آينده مشكلات سر راهمان نباشد وقتي پاي در اين نمايشگاه هاي گذاريم ذوق و شوق دانش آموزان را با ديدن نقش بستن شخصيت هاي محبوب كارتوني ايراني بر روي لوازم التحرير كه خريداري مي كنند، شاهديم. گرچه تنوع اين لوازم التحرير در مراكز عرضه و فروش بسيار زياد است و به غير از شخصيت هاي كارتوني نقش قهرمانان ملي خود را نيز بعضا بر روي اين لوازم التحريرها مي بينيم اما در برخي از اين مراكز در كنار همان لوازم التحرير ايراني و اسلامي و متناسب با فرهنگمان شاهد عرضه لوازم التحريرهايي با نماد غربي هستيم كه گاهي دانش آ موزان را به خود جذب مي كند.